Category - कला साहित्य

बेकार

कविता

जसमा भावनानै छैन भावनाको कुरा गर्नु बेकार छ ।
जसले दुख...