Author - miteree

पानी परेर आकाश खुलेपछि देखिएको फिदिम बजारको दृश्य र...