कला साहित्य

बेकार

कविता

जसमा भावनानै छैन भावनाको कुरा गर्नु बेकार छ ।
जसले दुख देखेकै छैन उसलाइ दुख बिसाउनु बेकार छ ।

जसको मन थिर छैन भने स्थिरताको कुरा गर्नु नै बेकार छ ।
जसलाइ साथ सहयोग केहो थाहा छैन भने सहयोग गर्नु नै बेकार छ।

जसलाइ व्यवहार केहो थाहा छैन भने व्यवहारका कुरा गर्नु पनि बेकार छ ।
धर्म केहो थाहा नहुनेलाइ धर्मका कुरा गरेर अल्मल्याउनु पनि बेकार छ ।

रुखो मात्रै बोल्नेलाइ नरम बोलेर नजिक बनाउने प्रयास बेकार छ ।
सिलस्वभाव केहो थाहा भइ अवगुण देखाउनेलाइ स्वभावका कुरा गर्नु बेकार छ ।

अरुको मान गर्न नजान्ने र आफ्नो मान खोज्नेलाइ मान गर्नु बेकार छ ।

जसलाइ आफ्नो दुख मात्रै ठुलो लाग्छ त्यस्तालाइ अरुको दुख बेकार छ ।

मनमा डडेलो लागेका मानिस संग शीतलताको कुरा गर्नु बेकार छ ।
धनैमा मात्र जिएका मानिसलाइ गरीबीको कुरा गर्नु बेकार छ ।

आफन्त र ठुलाको इज्वत के हो थाहा नहुनेलाइ संस्कार सिकाउनु बेकार छ ।

एकान्त प्रमीहरुलाइ हुलमा बस्नु भन्नु पनि बेकार छ ।
साथ केहो र साथी के हो नचिन्नेलाइ चिनाउनुनै बेकार छ ।

राधा गौतम