फिचर

नेपालीहरु कसको कुरा बढी पत्याउँछन् ?

नेपालीहरु कसको कुरा बढी पत्याउँछन् भन्ने बारे भएको एउटा सर्वेक्षणको नतिजा शिक्षक मासिकले प्रकाशित गरेको छ।

यो सर्वेक्षणको स्याम्पल साइज कति हो? कुन कुन ठाउँमा गरिएको हो भन्नेबारे केही उल्लेख छैन।

हेरौ कसको कुरा कति पत्याउदा रहेछन नेपाली ……..